Díky Uživatelské zóně Fraikin je zákazník v neustálém kontaktu se Servisem Fraikin, dostává nejnovější zprávy z oboru, získává přístup k informačním materiálům a technické podpoře, má přístup k aktuálním servisním ceníkům.

Všeobecné obchodní podmínky

Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek

Příručky

Vrácení Vozidel

Doporučujeme Vám seznámit se s Protokolem o vrácení vozidel obsahujícím standardy používané při vracení vozidel po vypršení krátko a dlouhodobých smluv.

Prohlášení o dopravní nehodě

Doporučujeme Vám se seznámit s prohlášením o dopravní nehodě, které je nutno vyplnit v případě nehody a do dvou pracovních dnů odeslat na adresu: Olbrachtova 2006/9, Praha 4 – Krč, 140 00 nebo e-mailem na adresu: cz.pojisteni@fraikin.com

Tabulka servisních poplatků a provizí

Rozsah úkonu Poplatek v CZK
Poplatek za neoprávněnou manipulaci s GPS  10000
Poplatek za ztrátu Dokumentace k vozu uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy 5000
Poplatek za změnu smlouvy – převod práv a povinností 5000
Poplatek za změnu smlouvy – rekalkulace 1000
Poplatek za zajištění ztracené a/nebo ukradené a/nebo poškozené Registrační značky vozidla a/nebo velkého technického průkazu a/nebo malého technického průkazu 1000 + kolky
Poplatek za odeslání 1. písemné upomínky zdarma
Poplatek za odeslání druhé a každé další upomínky a/nebo výzvy 1000
Poplatek za odeslání dalších písemností 1000
Poplatek za vyřízení dopravního přestupku 200
Poplatek za manipulaci s GPS systémem provedenou pronajímatelem 100
Platí od 1.1.2017
Veškeré částky uvedené v Tabulce poplatků a provizí jsou bez DPH.
K částce stanovené v souladu s Tabulkou poplatků a provizí bude vždy připočteno DPH.

Pojištění

Každý klient, který si u nás pronajme vozidlo, od nás obdrží povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu. Zaručujeme okamžité nahlášení škody pojistiteli, zorganizování odtažení a opravy vozidla, provedení ohledání a vyúčtování nákladů na opravu.