Servisní dílna na kolech nebo-li mobilní dílna je služba, která je poskytována klientům v rámci full servisu a provádí kontrolu vozidel na místech předem domluvených s klientem.Vozidla jsou čtvrtletně kontrolována naším servisním technikem, který provádí v terénu základní kontrolu vozidla, mezi kterou patří: kontrola provozních kapalin, stav a tlak pneumatik, kontrola osvětlení a funkčnosti elektroinstalace, kompletnost dokladů od vozidla, platnost STK a veškerých revizí, funkčnost agregátu a příslušenství.Případné nedostatky jsou ihned odstraněny a klient neztrácí čas návštěvou servisu. Mobilní dílna je určena pro zásah v terénu a proto je vybavena: kompresorem, elektrocentrálou, spotřebním materiálem, oleji a jinými potřebnými kapalinami a dílenským vybavením. Touto kontrolou servisní technik může dříve odhalit možné poškození a závady vozidla , které by následně mohli vést k poruše. V tomto případě je klientovi objednán servis a možné riziko se snižuje, a proto jsou vozidla stále v dobrém stavu.